Giấy mời họp
Giấy mời họp
Giấy mời họp đánh giá kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện và định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm 2016; thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và một số vấn đề liên quan. 
17/08/2016 
 
Tải file Giấy mời tại đây.
Tải file Tài liệu tại đây.
 
Tin đã đưa
(08/12)
(07/12)
(06/12)
(02/12)
(15/11)
(11/11)
(26/10)
(25/10)
(25/10)
(12/10)