Giấy mời họp
Giấy mời họp
Giấy mời Họp tổ công tác giải quyết vướng mắc 422 ha tại Dư án Khu kinh tế muối công nghiệp xuất khẩu Quán Thẻ (14h00 ngày 08/12/2016 tại PH số 2). 
07/12/2016 
 
Tải file đính kèm tại đây.
 
Tin đã đưa
(08/12)
(06/12)
(02/12)
(15/11)
(11/11)
(26/10)
(25/10)
(25/10)
(12/10)
(03/10)