Giấy mời họp
Giấy mời họp
Giấy mời Họp kiểm điểm chỉ đạo, điều hành UBND huyện trong năm 2016 (08h00 ngày 05/12/2016 tại PH số 2). 
02/12/2016 
 
Tải file giấy mời tại đây.
Tải file Báo cáo tại đây.
 
Tin đã đưa
(08/12)
(07/12)
(06/12)
(15/11)
(11/11)
(26/10)
(25/10)
(25/10)
(12/10)
(03/10)