Giấy mời họp
Giấy mời họp
Giấy mời Họp tố chức về soát đánh giá hiện trạng 19 tiêu chí xây dựng nông mới và đề xuất giải pháp đề xã Phước Diêm đạt xã nông thôn mới năm 2017. 
06/12/2016 
 
Tải file đính kèm tại đây.
 
Tin đã đưa