Giấy mời họp
Giấy mời họp
Giấy mời làm việc với đòan khảo sát của Cục Tin học hóa- Bộ TTTT khảo sát trực tiếp tính liên thông, tích hợp dữ liệu. 
29/07/2016 
 
Tải file đính kèm tại đây.
 
Tin đã đưa
(08/12)
(07/12)
(06/12)
(02/12)
(15/11)
(11/11)
(26/10)
(25/10)
(25/10)
(12/10)