Bảng giá đất hàng năm
Bảng giá đất hàng năm
Giá đất tại khu dân cư thuộc Trung tâm cụm xã Nhị Hà và khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lỡ thôn Sơn Hải, huyện Thuận Nam 
18/08/2014 
 Ngày 07/8/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thuộc Trung tâm cụm xã Nhị Hà và tại khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lỡ thôn Sơn Hải, huyện Thuận Nam.

Theo đó, giá khởi điểm của 44 lô đất ở tại khu dân cư thuộc Trung tâm cụm xã Nhị Hà có giá từ 90.000 đồng/m2 đến 136.000 đồng/m2; và giá khởi điểm của 22 lô đất ở tại khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lở thôn Sơn Hải có giá 280.000 đồng/m2.

 

Đây là giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

 

Xem tòan văn quyết định tại đây.

 

Điền Phong