Bảng giá đất hàng năm
Bảng giá đất hàng năm
Giá đất tại đường quy họach 28- Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam 
18/08/2014 
 
Ngày 30/6/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất sản xuất, kinh doanh để tính đơn giá thuê đất đối với Công ty Điện lực Ninh Thuận sử dụng thuê đất tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam để xây dựng Nhà làm việc Điện lực Thuận Nam
.

Theo đó, giá đất sản xuất, kinh doanh tại đường Trung tâm huyện- đường quy họach 28 (giai đọan 2) thuộc Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam là 880.000 đồng/m2.

 

Xem tòan văn quyết định tại đây.

Điền Phong