Bảng giá đất hàng năm
Bảng giá đất hàng năm
Quy định giá đất ở tại khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lỡ thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam 
08/05/2014 
 

Ngày 24/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở tại Khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lỡ thôn Sơn Hải, huyện Thuận Namtại file văn bản tại đây