Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Úc - Việt Nam.(07/09/2016)Ngày 26/8/2016, Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc cho chủ trương đầu tư đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Úc - Việt Nam về dự án "Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò".

Thông báo về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc(06/10/2015)Ngày 02/10/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3844/UBND-KTN về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc tại cảng Cà Ná mở rộng thuộc địa bàn xã Cà Ná, huyện Thuận Nam
.

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch điều chỉnh địa điểm xây dựng các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2(16/07/2015)Ngày 16/7/2015, tại Hội trường UBND các xã xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Đại chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch điều chỉnh địa điểm xây dựng các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 theo Quyết định số 6070/QĐ-BCT ngày 16/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Khai thác khoáng sản và xây dựng Trân Trân(14/07/2015)Ngày 30/6/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy chứng nhận đầu tư số 43121000289 cấp cho Công ty TNHH Khai thác khoáng sản và xây dựng Trân Trân với dự án đầu tư: “Đầu tư khai thác- chế biến đá xây dựng Mavieck 4” tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt.(07/07/2015)Ngày 23/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt đối với dự án Đầu tư xây dựng công trình Phong điện 1 - Ninh Thuận tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Công tyTNHH Khu Du lịch Hoàn Mỹ được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu du lịch Hòn Cò- Cà Ná(25/06/2015)Ngày 24/3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Giấy Chứng nhận đầu tư số 43121000279 cấp cho Công ty TNHH Khu Du lịch Hoàn Mỹ (địa chỉ 343 Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để thực hiện dự án "Khu Du lịch Hòn Cò - Cà Ná" tại xã  Cà Ná với các nội dung chính như sau: