Phóng sự Thuận Nam
Phóng sự Thuận Nam
Phóng sự Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam 
26/05/2017 
 
Xem chi tết tại đây.