Tin khác
Tin khác
Đội quản lý thị trường số 4 Thuận Nam thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. 
16/12/2019 
 

         Năm 2019, Đội quản lý thị trường số 4 huyện Thuận Nam, đã thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, niêm yết giá đối với các mặt hàng; chủ động phối hợp với các xã kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy định về kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chống buôn lậu và gian lận thương mại, trong đó tập trung vào những mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá và đối tượng là nhà phân phối, đại lý.

          Đồng thời, kiểm tra 56 vụ về an toàn thực phẩm, kinh doanh thuốc tân dược, kinh doanh hàng hóa... Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 06 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 17 triệu đồng.

Vân Lê