Tin khác
Tin khác
Điều chỉnh mức cho vay cho học sinh, sinh viên 
23/12/2019 
 

Theo Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay học sinh, sinh viên (HSSV). Qua đó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam có Văn bản số 8638/NHCS/TDSV ngày 26/11/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1656/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, kể từ ngày 01/12/2019, mức cho vay tối đa được áp dụng đối với các khoản giải ngân cho Học sinh sinh viên được nâng lên 2.500.000 đồng/1 HSSV/1 tháng.

Trần Quốc Bảo-NHCSXH