Tin khác
Tin khác
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận. 
 
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

2

Nguyễn Thanh Hoan

Giám đốc Sở Công thương

0683. 820.505

thanhhoan@ninhthuan.gov.vn

0913. 882.195

3

Lê Văn Nguyên

Phó Giám đốc Sở Công thương

0683. 242.262

vannguyen@ninhthuan.gov.vn

0902. 725.179

4

Phạm Đăng Thành

Phó Giám đốc Sở Công thương

0682. 213.152

Dangthanh63@ninhthuan.gov.vn

0918. 043.419

5

Đinh Xuân Út

Phó Chánh Văn phòng Ban Dân tộc

0909.656.001

dinhxuanut@ninhthuan.gov.vn

6

Nguyễn Khắc Lâm

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

0683. 839.729

Khaclam02@ninhthuan.gov.vn

0913. 696.527

7

Phạm Đồng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

0683. 832.003

Phamdong@ninhthuan.gov.vn

0908. 050.929

8

Trương Xuân Vỹ

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

0683. 838.595

xuanvy@ninhthuan.gov.vn

0913. 184.017

9

Trần Minh Thanh

Chánh Văn phòng Sở Tài chính

0683. 830.000

thanhtmstc@ninhthuan.gov.vn

0937. 410.667

10

Lê Quyện

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

0683. 836.768

lequyenstp@ninhthuan.gov.vn

0919. 648.558

11

Đinh Xuân Hương

Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0683. 830.360

xuanhuong@ninhthuan.gov.vn

0918. 345.239

12

Phan Tấn Cảnh

Giám đốc Sở Xây dựng

0683. 822.504

tancanh@ninhthuan.gov.vn

0913. 709.897

13

Lê Minh Định

Giám đốc Sở Y tế

0913. 930.006

minhdinh@ninhthuan.gov.vn

14

Đào Xuân Kỳ

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

0683. 922.752

xuanky@ninhthuan.gov.vn

0913. 709.908

15

Nguyễn Lượm

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

0683. 920.293

nguyenluom@ninhthuan.gov.vn

0982. 259.146

16

Trần Minh Từ

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

0683.820.920

minhtu@ninhthuan.gov.vn

17

Lê Mạnh Hổ

Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh

0683.822.662

thanhtra@ninhthuan.gov.vn

18

Nguyễn Anh Linh

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

0918.824.143

anhlinh@ninhthuan.gov.vn

19

Châu Thị Thanh Hà

Giám đốc Sở Nội vụ

0683.822.876

thanhha@ninhthuan.gov.vn

0949.973.199

20

Hà Anh Quang

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh &Xã hội

0683.500.699

haanhquang@ninhthuan.gov.vn

21

Phan Thanh Sơn

Chánh Văn phòng Sở LĐ-TB & Xã hội

0985.787.469

ptson@ninhthuan.gov.vn

22

Phan Quang Thựu

Phó Giám đốc Sở NN&Phát triển nông thôn

0918.560.349

quangthuu@ninhthuan.gov.vn

23

Đỗ Xuân Thể

Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên&Môi trường

0949.625.655

xuanthe@ninhthuan.gov.vn

24

Nguyễn Thị Diệu Tuyết

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

0125.504.038

Ubnd_nh@ninhthuan.gov.vn

25

Trương Xuân Vỹ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam

ubnd_tn@ninhthuan.gov.vn

26

Nguyễn Hoàng Sơn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc

0908.106.481

Ubnd_tb@ninhthuan.gov.vn

27

Huỳnh Ngọc Du

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Ninh Phước

0945.142.363

 

28

Võ Đình Vinh

Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn

0919. 061.909

Ubnd_ns@ninhthuan.gov.vn

29

Bùi Văn Phú

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố

0919.037.349

Ubnd_tp@ninhthuan.gov.vn

Dẫn Nguồn Trang thông tin điện tử Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(08/11)
(27/08)
(27/07)
(27/07)
(20/07)
(09/07)
(24/05)
(22/12)
(11/11)
(10/11)