Tin khác
Tin khác
Đại hội, đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phước Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. 
20/04/2019 
 


Sáng ngày 19/4/2019, Ủy ban hội Thanh niên xã Phước Ninh tổ chức Đại hội, đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phước Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đại hội điểm của huyện Thuận Nam.


Hình ảnh Tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban hội xã đã phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, từng bước khẳng đinh vai trò của tuổi trẻ trong quá trình tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, đã phát triển 50 hội viên mới; giới thiệu 20 cán bộ hội tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác hội...

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban hội xã, tiếp tục thực hiện phong trào " Tôi yêu Tổ quốc tôi" và thực hiện xây dựng chương trình Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh. Phấn trong nhiệm kỳ phát triển 60 hội viên mới; giới thiệu 20-30 hội viên ưu tú kết nạp Đoàn; vận động trên 50 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; nhận đỡ đầu 05 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm thực hiện 01 mô hình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; giới thiệu việc làm cho 30 hội viên, thanh niên; giúp đỡ ít nhất 01 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên từ nguồn vốn ủy thác của NHCS xã hội...

Tại Đại hội, đã bầu Ủy ban hội Liên hiệp Thanh niên xã gồm 09 người và ông Đổng Hà Lan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên xã Phước Ninh lần thức III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lê Vân, Huy Vũ-ĐTT