Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc của lãnh đạo
ĐIỀU CHỈNH_Chương trình công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 
01/08/2020 
 

Thứ Hai (03/8/2020)

Sáng

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống hạn (Bí thư, Phó Bí thư TT)  
- 8 giờ 00: Họp Chủ tịch và các Phó CT UBND huyện
- 9 giờ 30: Họp thường trực BCĐ Covid-19 huyện (Chủ tịch, Phó CT VH-XH)
- 9 giờ 30: Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT tại tỉnh (Phó CT KT)

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện uỷ
- 14 giờ 00: Dự thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo phương án nghiệm thu trạm biến áp 500KV tại tỉnh (Phó CT KT)

Thứ Ba (04/8/2020)

Sáng

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy (Bí thư)
- 8 giờ 00: Làm việc với Đảng ủy xã Phước Nam, Phước Minh và các cơ quan liên quan về công tác tôn giáo tại huyện (Phó Bí thư TT, Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Dự thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo kết quả xử lý chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất rừng tại khoản 3, tiểu khu 204 xã Phước Minh (Phó CT KT)

Chiều

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống hạn (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp công tác giải phóng mặt bằng dự án Ecopark tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)

Thứ Tư (05/8/2020)

Sáng

- Cả ngày: Đi công tác cơ sở (Bí thư)
- Cả ngày: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (Chủ tịch, các Phó CT)

Chiều

- 14 giờ 00: Họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Phó CT VH-XH)

Thứ Năm (06/8/2020)

Sáng

- Cả ngày: Đi công tác cơ sở (Bí thư)
- 8 giờ 00: Họp Thường trực HĐND huyện định kỳ tháng 7/2020 (Phó Bí thư TT, Phó CT HĐND, Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án, kết quả giải ngân các nguồn vốn trong 7 tháng đầu năm tại huyện (Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Họp rà soát giải quyết đơn thư tại huyện (PPhó CT KT)

Chiều

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống hạn (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp: (1) giao ban công tác GPMB dự án 450MW; (2) xử lý vướng mắc Dự án điện mặt trời Adani Phước Minh tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 14 giờ 00: Họp BCĐ báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh (Phó CT VH-XH)

Thứ Sáu (07/8/2020)

Sáng

- Cả ngày: Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống hạn (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Đối thoại với các hộ dân tại xã Phước Ninh (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 8 giờ 00: Dự Lễ đón nhận bằng xếp hạn di tích lịch sử cấp tỉnh tại xã Phước Ninh (Phó CT VH-XH)

Chiều

- 14 giờ 00: Dự thông qua Chương trình hành động bổ nhiệm lại cán bộ quản lý thuộc huyện (Chủ tịch, các Phó CT)
- 15 giờ 00: Dự công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc huyện (Chủ tịch, Phó CT VH-XH)
- 15 giờ 00: Họp nghe BC công tác phòng chống hạn tại huyện (Phó CT KT)

Thứ Bảy (08/8/2020)

Cả ngày

Trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện (Phó CT VH-XH).

Chủ nhật (09/8/2020)

Cả ngày

Trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện (Chủ tịch).


Hải Đăng 
Tin đã đưa
(18/09)
(11/09)
(04/09)
(28/08)
(24/08)
(21/08)
(21/08)
(20/08)
(18/08)
(14/08)