Tin khác
Tin khác
Công văn 2754/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 
08/09/2020 
 
          Ngày 08/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Công văn số 2754/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hải Đăng