Công khai số liệu dự toán ngân sách

HĐND huyện Thuận Nam: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019.(01/03/2019)Chiều ngày 28 tháng 02 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp định kỳ tháng 02/2019 để đánh giá tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 02 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 3/2019. Ông Ngô Văn Sậy- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có: các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý II năm 2018.(21/07/2018)Ngày 20/7/2018, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý II năm 2018.