Tin khác
Tin khác
Công an huyện Thuận Nam tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ. 
24/12/2019 
 

         Sáng ngày 24/12/2019, Công an huyện Thuận Nam tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ đã thu gom được trong năm 2019.

          Số lượng, chủng loại tiêu hủy đợt này gồm 70 vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm 01 gậy kim loại 3 khúc, 12 súng bắn bi bằng hơi cồn, 55 vũ khí thô sơ các loại, 01 đèn pin, 01 bẫy động vật. Hình thức tiêu hủy là dùng máy cắt sắt, cắt vụn không còn sử dụng được.

          Qua tiêu hủy, nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Vân Lê