Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chương trình công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020 
07/08/2020 
 

Thứ Hai (10/8/2020)

Sáng

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy về công tác cán bộ (Bí thư)
- Chỉ đạo công tác PC dịch COVID-19, phòng chống hạn (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp Chủ tịch và các Phó CT UBND huyện
- 9 giờ 30: Làm việc với Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT về công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý trường học (Chủ tịch, Phó CT VH-XH)
- 9 giờ 30: Họp Tổ kiểm tra đất đai xã Phước Dinh (Phó CT KT)

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện uỷ
- 14 giờ 00: Làm việc với UBMTTQVN huyện thống nhất nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tại huyện (Phó CT HĐND)
- 14 giờ 00: Cùng Phó CT UBND tỉnh đi kiểm tra DA Nhà máy cấp nước Cà Ná - Phước Nam (Phó CT KT)

Thứ Ba (11/8/2020)

Sáng

- Cả ngày: Chỉ đạo công tác PC dịch COVID-19, phòng chống hạn (Bí thư)
- 8 giờ 00: Làm việc với tập thể lãnh đạo Văn phòng CU&CQ huyện (Phó Bí thư TT, TT HĐND)
- 9 giờ 00: Dự công bố kết luận thanh tra TTCP tại tỉnh (Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Họp dự án dân cư sạt lỡ ven biển N10, N11 tại huyện (Phó CT KT)

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện ủy (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp: (1) nghe báo cáo công tác triển khai dự án sửa chữa, cải tạo đường quốc lộ 1A đi phước Hà và đường Từ Thiện đi Vĩnh Tường; (2) thống nhất phương án tuyến đối với dự án cơ sở hạ tầng khu trung tâm huyện, giai đoạn 4 tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 14 giờ 00: Họp GQ vướng mắc công tác tôn giáo tại huyện (Phó CT VH-XH)

Thứ Tư (12/8/2020)

Sáng

- Cả ngày: Đi công tác cơ sở (Bí thư)
- 8 giờ 00: Làm việc với BTV Đảng ủy xã Phước Ninh về công tác xây dựng Đảng, phòng chống dịch COVID-19, phòng chống hạn tại xã (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 huyện (Chủ tịch, các Phó CT)

Chiều

- Chỉ đạo công tác PC dịch COVID-19, phòng chống hạn (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Phước Minh (Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Phước Diêm (Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác xây dựng trái phép tại Phước Dinh (Phó CT KT)

Thứ Năm (13/8/2020)

Sáng

- Cả ngày: Đi công tác cơ sở (Bí thư)
- 8 giờ 00: Làm việc với Ban Dân vận tỉnh ủy tại huyện (Phó Bí thư TT, Phó CT KT)
- 8 giờ 00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty Trung Nam (Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội Cựu TNXP huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (Phó CT VH-XH)

Chiều

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống hạn (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp giao ban công tác GPMB dự án 450MW (Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Dự Lễ công bố QĐ xã An toàn khu Phước Hà (Phó CT VH-XH, Phó CT HĐND)
- 14 giờ 00: Dự thông qua sửa đổi chính sách bồi thường QĐ 64 và các vụ việc tồn đọng tại tỉnh (phó CT KT)

Thứ Sáu (14/8/2020)

Sáng

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống hạn (Bí thư)
- 8 giờ 00: Làm việc với BTV Đảng ủy xã Phước Nam về công tác xây dựng Đảng, phòng chống dịch COVID-19, phòng chống hạn tại xã (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Họp TT BCĐ CCHC và CNTT tại huyện (Chủ tịch)
- 7 giờ 30: Dự Đại hội các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tại tỉnh (Phó CT KT)

Chiều

- 15 giờ 00: Làm việc với Ban cán sự Đảng VKS tỉnh tại Viện kiểm sát huyện (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc-Nam tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Phước Nam (Phó CT VH-XH)

Thứ Bảy (15/8/2020)

Cả ngày

Trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện (Phó CT VH-XH).

Chủ nhật (16/8/2020)

Cả ngày

Trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện (Phó CT KT)


Hải Đăng 
Tin đã đưa
(18/09)
(11/09)
(04/09)
(28/08)
(24/08)
(21/08)
(21/08)
(20/08)
(18/08)
(14/08)