Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc của lãnh đạo
Chương trình công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 
03/07/2020 
 

Thứ Hai (06/7/2020)

Sáng

- 7 giờ 30: Họp các Trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 9 giờ 00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III tại Hội trường UBND huyện (Thường trực huyện ủy)
- 7 giờ 30: Họp Chủ tịch và các Phó CT UBND huyện
- 9 giờ 00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III (Phó CT VH-XH)

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện uỷ
- 16 giờ 30: Dự thông qua Chương trình hành động bổ nhiệm lại cán bộ quản lý thuộc huyện (Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện)
- 14 giờ 00: Làm việc với UBND xã Phước Nam về công tác tôn giáo (Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác chống hạn tại xã Phước Minh (phó CT KT)

Thứ Ba (07/7/2020)

Sáng

- Cả ngày: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Làm việc với UBND các xã, các ngành có liên quan về an ninh trật tự tại Đại hội (Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện)
- 7 giờ 30: Dự kỳ họp thứ 9, HĐND xã Nhị Hà (phó CT HĐND)

Chiều

- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc-Nam tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)

Thứ Tư (08/7/2020)

Sáng

- Cả ngày: Dự Hội nghị tỉnh uỷ (Bí thư)
- Cả ngày: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III (Phó Bí thư TT, Chủ tịch, Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Họp:(1) nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch số 37/KH-UBND về tổ chức đấu giá các khu dân cư, việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá; (2) Dự án dân cư sạt lỡ N10, N11 Cà Ná tại huyện (Phó CT KT)

Chiều

- 14 giờ 00: Họp giao ban công tác giải phóng mặt bằng dự án 450MW tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)

Thứ Năm (09/7/2020)

Cả ngày

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu(10/7/2020)

Cả ngày

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025


Hải Đăng 
Tin đã đưa
(18/09)
(11/09)
(04/09)
(28/08)
(24/08)
(21/08)
(21/08)
(20/08)
(18/08)
(14/08)