Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Chủ tịch UBND huyện Lê Huyền kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó hạn trên địa bàn xã Phước Nam 
20/02/2020 
 

Sáng ngày 19/02/2020, Chủ tịch UBND huyện Lê Huyền kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó hạn tại xã Phước Nam và khảo sát thực tế khu vực xung hồ Bầu Ngứ; cùng đi có: Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư xã Phước Nam, Trưởng thôn Phước Lập, đại diện Trạm Thuỷ nông huyện, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần ĐTXD và Phát triển Trường Thành (Doanh nghiệp). Sau khi nghe các đơn vị, địa phương và Doanh nghiệp báo cáo, thông tin, trao đổi công tác phòng, chống, ứng phó hạn và xử lý các vấn đề phát sinh.

Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao Doanh nghiệp đã có Phương án chủ động phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương và Nhân dân tại khu vực dự án trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nhất là giải quyết tốt nhu cầu nguồn nước tưới cho cây trồng và chăn nuôi trong thời điểm hạn hán hiện nay; đồng thời, đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và phối hợp tốt hơn nữa cùng với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh trong công tác ứng phó với hạn hán trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Đảng uỷ, UBND xã Phước Nam và các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt thông tin, báo cáo và giải quyết hiệu quả, kịp thời các vấn đề phát sinh; nhất là các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của địa phương, đơn vị đúng với phương châm hành động năm 2020 của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chỉnh, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả.

Công Quang 
Tin đã đưa
(30/04)
(31/03)
(30/03)
(30/03)
(30/03)
(27/03)
(25/03)
(23/03)
(23/03)
(23/03)