Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Chủ tịch UBND huyện, Lê Huyền làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ 
12/08/2020 
 

Sáng ngày 10/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Lê Huyền làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ nghe báo cáo công tác tuyển dụng viên chức; điều động luân chuyển giáo viên, nhân viên dôi dư giữa các trường trực thuộc; phương án điều động, luân chuyển bộ nhiệm cán bộ quản lý.

Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; Trưởng Phòng Nội vụ, Lãnh đạo phòng Phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Kết luận cuộc họp đồng chí Lê Huyền - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 30/6/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo các mốc thời gian, trình tự thủ tục, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và bảo đảm tính cạnh tranh, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các Hội đồng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với người đăng ký dự tuyển viên chức; đồng thời tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tiếp tục rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Hội đồng tuyển dụng đối với các thành viên Hội đồng và các Ban giúp việc của Hội đồng, qua đó điều chỉnh lại thành viên các Hội đồng (nếu có) báo cáo cho Uỷ ban nhân dân huyện. Tiếp tục rà soát, các điều kiện, thủ tục về công tác điều động, luân chuyển cán bộ phải đảm bảo đúng quy trình theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 và Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Trực tiếp làm việc với cấp uỷ, chính quyền địa phương và tập thể lãnh đạo các trường đối với các trường hợp điều động ngoài địa phương để tạo sự đồng thuận và thống nhất trong quá trình công tác tại địa phương, đơn vị. Khẩn trương rà soát và tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch dự nguồn cán bộ quản lý các trường trực thuộc giai đoan 2016-2021, giai đoạn 2021 – 2026 và những năm tiếp theo...

Phan Thủy