Chính trị - Xã hội

Chủ tịch UBND huyện Lê Huyền về kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Cà Ná(14/08/2020)

          Sáng ngày 13/8/2020, Chủ tịch UBND huyện Lê Huyền (Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện) tổ chức kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa xã Cà Ná.

UBND huyện Thuận Nam tổ chức Lễ trao Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu cho xã Phước Hà(14/08/2020)

          Chiều ngày 13/8/2020, thừa ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Lễ trao Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu cho xã Phước Hà.

UBND huyện tổ chức họp rà soát, triển khai lựa chọn phương án hướng tuyến đối với dự án cơ sở hạ tầng Khu Trung tâm hành chính huyện (giai đoạn 4)(12/08/2020)

Chiều ngày 11/8/2020, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án hướng tuyến đối với dự án cơ sở hạ tầng Khu Trung tâm hành chính huyện (giai đoạn 4) do Chủ tịch UBND huyện - Lê Huyền chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND huyện Diệp Minh Xuân họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ ứng phó hạn(12/08/2020)

Chiều ngày 10/8/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện, Diệp Minh Xuân chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ ứng phó hạn.

Chủ tịch UBND huyện, Lê Huyền làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ(12/08/2020)

Sáng ngày 10/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Lê Huyền làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ nghe báo cáo công tác tuyển dụng viên chức; điều động luân chuyển giáo viên, nhân viên dôi dư giữa các trường trực thuộc; phương án điều động, luân chuyển bộ nhiệm cán bộ quản lý.

Phó Chủ tịch UBND huyện- Nguyễn Thị Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Phước Nam(12/08/2020)

Chiều ngày 12/8/2020, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện – Kiêm Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện kiểm tra về công tác triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Phước Nam.

UBND huyện họp nghe báo cáo tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia(10/08/2020)

          Sáng ngày 06/8/2020, Chủ tịch UBND huyện Lê Huyền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia đến tháng 7 năm 2020.

Thuận Nam đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng Thạnh Đức(10/08/2020)

            Sáng ngày 7/8/2020, tại Nhà Bia Tưởng niệm thôn Thiện Đức, xã Phước Ninh, UBND huyện Thuận Nam tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, sự kiện thảm sát làng Thạnh Đức, năm 1947 theo Quyết định số 654/2020/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc huyện(07/08/2020)

Chiều ngày 07/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc huyện.

UBND huyện Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19(04/08/2020)

          Sáng ngày 03/8/2020, Chủ tịch UBND huyện Lê Huyền (Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện) chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện.