Tên thủ tục: Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Lệ phí: đối với đấu thầu trong nước: hồ sơ mời thầu được bán tối đa là 2.000.000 đồng; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 3 ngày sau khi thông báo mời sơ tuyển, quan tâm, mời thầu, chào hàng cạnh tranh được đăng tải.
Quy trình thủ tục: 1. Trình tự thực hiện: Hồ sơ mời thầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhậnhồ sơ mời thầu; 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại đơn vị phát hành theo thông báo trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Thành phần nhận hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: HSMT được phê duyệt. 2. Số lượng hồ sơ: Bảo đảm tất cả các nhà thầu có nhu cầu tham dự thầu đều được nhận hồ sơ.
Thông tin liên hệ: Đơn vị phát hành.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước