Tên thủ tục: Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.
Lĩnh vực: Lĩnh vực lao động, Chính sách xã hội
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 02 ngày làm việc
Quy trình thủ tục: a) Trình tự thực hiện - Bước 1: Trường hợp người bị thương nặng vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác ở ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ. - Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ. b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Ủy ban nhân dân huyện.
Thành phần nhận hồ sơ: * Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng. * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thông tin liên hệ: Phòng Lao động TBXH huyện
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước