Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc của lãnh đạo
CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2020 
27/12/2019 
 
1. Thứ hai (30/12)
Sáng - Cả ngày: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Chính phủ tại huyện (Bí thư, TT HĐND, Chủ tịch, các Phó CT)
- 7 giờ 15: Họp Chủ tịch và các Phó CT UBND huyện
- 7 giờ 30: Dự kỳ họp thứ 9 – HĐND xã Cà Ná khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (Phó CT HĐND)
- 8 giờ 00: Họp GPMT dự án cao tốc Bắc-Nam tại huyện (Phó CT KT)
Chiều
- 14 giờ 00: Dự lễ công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia (Phó CT VH-XH)
2. Thứ ba (31/12)
Sáng
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Chính phủ tại huyện (Bí thư, Chủ tịch, Phó CT KT)
- 7 giờ 30: Dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa 3 tại huyện (Phó Bí thư TT, Phó CT VH-XH)
- 7 giờ 30: Dự lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng huyện lần thứ VI (Phó CT VHXH)
- 7 giờ 30: Dự kỳ họp thứ 9 – HĐND xã Phước Diêm khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 (Phó CT HĐND)
Chiều
- Đi công tác cơ sở (Bí thư)
- Làm việc tại cơ quan (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Dự bàn giao nhiệm vụ GĐ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thuận Nam (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 15 giờ 00: Làm việc với Công ty Nam Thành về dự toán kinh phí thu gom rác thải năm 2020 (Chủ tịch)
3. Thứ tư (01/01)
Cả ngày Nghỉ Tết Dương lịch
4. Thứ năm (02/01)
Sáng

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Bí thư, Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Dự hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 tại huyện (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Họp kiểm tra tiến độ GPMB DA MT bền vững và Khu bến cảng Cà Ná tại tỉnh (Phó CT KT)
Chiều
- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy
- 14 giờ 00: Họp thông qua đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa tại tỉnh (Phó CT KT)
5. Thứ sáu (03/01)
Sáng

- 8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại huyện (Bí thư, Chủ tịch, Phó CT HĐND)
- 8 giờ 00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cà Ná về công tác chuẩn bị Đại hội điểm (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp nghe BC công tác chuẩn bị cưỡng chế tại huyện (Phó CT KT)
Chiều
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT, Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Đối thoại giải quyết đơn thư tại huyện (Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Dự HN Tổng kết ngành xây dựng tại tỉnh (Phó CT KT)