Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc của lãnh đạo
CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND từ ngày 24/02 đến ngày 01/3/2020 
21/02/2020 
 
1. Thứ hai (24/02)
Sáng
   
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp Chủ tịch và các Phó CT UBND huyện
Chiều   
- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy
- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác chống hạn (Phó CT KT)
2. Thứ ba (25/02)
Sáng 
  
- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử (Chủ tịch, Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo 389 địa phương tại tỉnh (Phó CT KT)
Chiều   
14 giờ 00: Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội huyện tháng 02/2020 (Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện, Phó CT HĐND)
3. Thứ tư (26/02)
Sáng
   
- 8 giờ 00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
- 10 giờ 00: Họp Ban Thường vụ huyện ủy
- 8 giờ 00: Họp nghe BC: (1) tiến độ dự án Hồ Ba Bể; (2) kết quả rà soát các dự án kết hợp quốc phòng an ninh tại tỉnh (Phó CT KT)
Chiều   
- 14 giờ 00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Hà về công tác nhân sự và nội dung Đại hội điểm tại huyện (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp nghe BC tiến độ triển khai KCN Cà Ná tại tỉnh (Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Đi kiểm tra công tác PC dịch bệnh Covid-19 (Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Họp rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính tại huyện (Phó CT KT)
4. Thứ năm (27/02)
Sáng
  
 - Cả ngày: Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp báo cáo tổ chuyên đề kinh tế - xã hội và Tổ phục Đại hội Đảng bộ huyện (Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện)
- 8 giờ 00: Đi khảo sát các nội dung kiến nghị của cử tri xã Phước Dinh (Phó CT HĐND)
Chiều   
- 14 giờ 00: Thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Trung tâm Y tế huyện (Phó Bí thư TT, Phó CT VH-XH, Phó CT HĐND)
- 14 giờ 00: Đi kiểm tra công tác PC dịch bệnh Covid-19 (Chủ tịch)
5. Thứ sáu (28/02)
Sáng
   
- 8 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bí thư tỉnh ủy về kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại huyện (Ban Thường vụ huyện ủy)
- 7 giờ 30: Dự và làm việc với Total-Novatek-Siemens-Zarubezhneft về đề xuất tổ hợp điện khí LNG tại tỉnh (Phó CT KT)
- 8 giờ 30: Họp nghe BC xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của Cty CP cấp nước và đấu giá nhà máy Phước Nam tại tỉnh (Phó CT KT)
Chiều   
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác chống hạn (Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Họp công tác quản lý trật tự xây dựng tại huyện (Phó CT KT)
6. Chủ nhật (01/3)
Sáng
   
6 giờ 30: Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2020 tại BCH Quân sự huyện (Bí thư, Chủ tịch, TT HĐND)