Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc của lãnh đạo
CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2019 
20/12/2019 
 
1. Thứ hai (23/12)
Sáng   
- 8 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy
- 10 giờ: Họp GPMB (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 8 giờ 00: Họp triển khai chương trình chào đón năm mới 2020 tại tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Dự kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện xã Phước Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (Phó CT HĐND)
Chiều  
 - 13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại tỉnh (Bí thư, Chủ tịch)
- Làm việc tại cơ quan (Phó Bí thư TT, các Phó CT)
2. Thứ ba (24/12)
Sáng   
- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh-huyện tại xã Phước Dinh (Bí thư, Phó CT HĐND)
- 8 giờ 00: Làm việc với Mặt trận và các đoàn thể huyện về chương trình giám sát năm 2020 (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Dự HN trực tuyến tổng kết ngành Tư pháp tại tỉnh (Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra công tác đạt chuẩn phổ cập giáo dục-xóa mù chữ tại huyện (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng tại huyện (Phó CT KT)
Chiều  
 - 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh-huyện tại xã Phước Ninh (Bí thư, Phó CT VH-XH, Phó CT HĐND)
- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch)
 - 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tại tỉnh (Phó CT KT)
3. Thứ tư (25/12)
Sáng   
- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh-huyện tại xã Phước Hà (Bí thư, Chủ tịch, Phó CT HĐND)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 tại tỉnh (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Lao động TB-XH tại tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Làm việc với Chi cục phát triển nông thôn về giải quyết vướng mắc GPMB dự án bố trí dân cư vùng sạt lỡ ven biển Cà Ná tại huyện (Phó CT KT)
Chiều  
 - 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh-huyện tại xã Nhị Hà (Bí thư, Phó Bí thư TT, Phó CT HĐND)
- 14 giờ 00: Đối thoại giải quyết khiếu nại tại huyện (Phó CT KT)
4. Thứ năm (26/12)
Sáng   
- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh-huyện tại xã Phước Diêm (Bí thư, Phó CT HĐND)
- 8 giờ 00: Họp Tổ Biên tập báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp nghe BC ranh giới QH hạ tầng KCN Cà Ná tại tỉnh (Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết ngành Y tế tại tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Dự HN Đảng ủy Biên phòng về tổng kết công tác Biên phòng năm 2019 tại tỉnh (Phó CT KT)
Chiều   
- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh-huyện tại xã Phước Minh (Bí thư, Phó CT HĐND)
- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tại tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Họp đối thoại giải quyết khiếu nại tại huyện (Phó CT KT)
5. Thứ sáu (27/12)
Sáng  
 - Cả ngày: Họp kiểm điểm Ban Thường vụ huyện ủy năm 2019
- 8 giờ 00: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh-huyện tại xã Cà Ná (Phó CT HĐND)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2019 tại huyện (Phó CT KT)
Chiều   
- 14 giờ 00: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh-huyện tại xã Phước Nam (Phó CT HĐND)
- 14 giờ 00: Họp nghe BC tiến độ thực hiện các dự án NLTT điện gió, điện mặt trời tại tỉnh (Phó CT KT)
6. Thứ bảy (28/12)
Cả ngày    Họp kiểm điểm Ban Thường vụ huyện ủy năm 2019