Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc của lãnh đạo
CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2020 
14/02/2020 
 
1. Thứ hai (17/02)
Sáng   
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp Chủ tịch và các Phó CT UBND huyện
Chiều  
- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy
- 14 giờ 00: Dự thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về phương án sắp xếp các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Họp thông qua dự thảo kế hoạch triển khai thực Nghị quyết 12-NQ/HU của HU về cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp tại huyện (Phó CT KT)     
2. Thứ ba (18/02)
Sáng
   
- Cả ngày: Đi công tác cơ sở (Bí thư)
- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan (Phó Bí thư TT, Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo tiến độ công tác thanh tra Phước Dinh tại huyện  (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 8 giờ 00: Đi khảo sát công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Phước Hà (Phó CT HĐND)
Chiều   
- 14 giờ 00: Họp xử lý vướng mắc dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 14 giờ 00: Họp BCĐ cải các tư pháp tại tỉnh (Phó CT VH-XH)
3. Thứ tư (19/02)
Sáng
   
- 8 giờ 00: Nghiệm thu kết quả biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Nam giai đoạn 1930-2015 (Thường trực huyện ủy)
- 8 giờ 00: Kiểm tra công tác chống hạn (Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 tại huyện (Phó CT KT, Phó CT HĐND)
Chiều   
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT, Phó CT VX-XH, Phó CT HĐND)
- 14 giờ 00: Tiếp công dân (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 14 giờ 00: Hội nghị tổng kết bảo hiểm y tế toàn dân năm 2019 tại huyện (Phó CT VH-XH, Phó CT HĐND)
4. Thứ năm (20/02)
Sáng
   
- Cả ngày: Dự Hội nghị tổng kết công tác XDĐ năm 2019 tại tỉnh ủy (Bí thư)
- 8 giờ 00: Làm việc với UBKT và Ban Tổ chức huyện ủy về công tác giải quyết đơn thư (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời Phước Minh và các nội dung liên quan tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 8 giờ 00: Đi khảo sát công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Nhị Hà (Phó CT HĐND)
Chiều   
- Làm việc tại cơ quan (Phó Bí thư TT, Phó CT HĐND)
- 14 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Corona (Chủ tịch, Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến về trật tự xây dựng (Phó CT KT)
5. Thứ sáu (21/02)
Sáng
   
- 8 giờ 00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cà Ná về công tác nhân sự và nội dung Đại hội điểm (Thường trực huyện ủy)
- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo đồ án Quy hoạch khu công nghiệp Cà Ná tại tỉnh (Phó CT KT)
Chiều   
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp công tác GPMB và tái định cư Dự án Cảng tổng hợp Cà Ná – Giai đoạn 1 (Chủ tịch, Phó CT KT)