Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc của lãnh đạo
CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019 
14/12/2019 
 
1. Thứ hai (16/12)
Sáng

- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp Chủ tịch và các Phó CT UBND huyện
- 9 giờ 00: Họp rà soát kết quả giải quyết đơn thư tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)
Chiều
- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy
- 14 giờ 00: Họp nghe BC kế hoạch thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Phó CT KT)
2. Thứ ba (17/12) Sáng
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện (Thường trực huyện ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND)
Chiều
- 14 giờ 00: Họp Ban Thường vụ huyện ủy
- 14 giờ 00: Họp thông qua ĐA chuyển đổi mặt bằng DA ĐHN Ninh Thuận 1, 2 tại tỉnh (Phó CT KT)
3. Thứ tư (18/12)
Sáng

- 8 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại huyện (Thường trực huyện ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND)
Chiều
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp thống nhất nội dung kế hoạch cưỡng chế một số vụ việc của xã Phước Dinh tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 14 giờ 00: Thăm tặng quà Lễ Giáng sinh năm 2019 (Phó CT VH-XH)
4. Thứ năm (19/12)
Sáng

Cả ngày: Dự kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện Thuận Nam khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 (Thường trực huyện ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND)
Chiều
-
14 giờ 00: Làm việc Jera về dự án khí LNG tại tỉnh (Phó CT KT)
5. Thứ sáu (20/12)
Sáng

- 8 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại tỉnh (Bí thư)
- 8 giờ 00: Dự kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện Thuận Nam khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 (Thường trực huyện ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND)
Chiều
- 14 giờ 00: Dự Hội thảo "Định hướng phát triển KT-XH tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Bí thư, Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Làm việc với Khối VH-XH thống nhất xác định chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, bứt phá trong năm 2020 tại huyện (Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Đối thoại giải quyết khiếu nại tại huyện (Phó CT KT)