Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc của lãnh đạo
CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019 
06/12/2019 
 
1. Thứ hai (09/12)
Sáng

- Cả ngày: Dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2019 (Bí thư, Phó Bí thư TT, Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế tại tỉnh (Phó CT KT)
Chiều
- 14 giờ 00: Dự trực tuyến Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia tại tỉnh (Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Họp khối thi đua, khen thưởng các huyện, thành phố tại Ninh Phước (Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Họp nghe b/c kết quả xác minh khiếu nại tại huyện (Phó CT KT)
2. Thứ ba (10/12)
Sáng

- Cả ngày: Dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2019 (Bí thư, Chủ tịch)
- 7 giờ 30: Dự hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 tại xã Phước Hà (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Họp xử lý vướng mắc DA Trạm biến áp 220KV tại huyện (Phó CT KT)
Chiều
- 14 giờ 00: Làm việc với Đoàn cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại huyện (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Làm việc với Khối VH-XH thống nhất xác định chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, bứt phá trong năm 2020 tại huyện (Phó CT VH-XH).
- 14 giờ 00: Họp xử lý các phương tiện tự chế hoạt động trong phạm vi dự án khu du lịch Mũi Dinh Ecopark tại huyện (Phó CT KT)
3. Thứ tư (11/12)
Sáng

- Cả ngày: Dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2019 (Bí thư, Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết năm 2019 của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Đối thoại giải quyết khiếu nại tại huyện (Phó CT KT)
Chiều
- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo tiến độ GPMB dự án Adani tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT) - 14 giờ 00: Làm việc với Sở Lao động – TB và XH tại huyện (Phó CT VHXH)
4. Thứ năm (12/12)
Sáng

 - 8 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy
- 8 giờ 00: Họp rà soát kết quả giải quyết đơn thư tại huyện ( Phó CT KT)
- 8 giờ 00: Dự thẩm tra các Tờ trình của UBND huyện (Phó CT HĐND)
Chiều
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư)
- 14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo 35 đánh giá nhiệm vụ năm 2019 (Phó Bí thư TT, Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Họp giao ban công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)
5. Thứ sáu (13/12)
Sáng

- 8 giờ 00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cà Ná (Bí thư, Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2019 tại huyện (Phó Bí thư TT, Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo bảng giá các loại đất tại huyện (Phó CT KT)
Chiều
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT, Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo công tác thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (Phó CT KT)
- 14 giờ 00: Họp triển khai KH Tết Nguyên đán tại huyện (Phó CT VH-XH)