Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc của lãnh đạo
CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND từ ngày 06/01 đến ngày 11/01/2020 
03/01/2020 
 
1. Thứ hai (06/01)
Sáng   
- 7 giờ 00: Chào cờ đầu năm 2020
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2019 tại tỉnh (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết Ngành LĐTBXH tại tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết Ngành TN và MT tại tỉnh (Phó CT KT)
Chiều    
- 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy (TT huyện ủy, Phó CT KT)
2. Thứ ba (07/01)
Sáng   
- 08 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của UBND tỉnh (Bí thư, TT HĐND, Chủ tịch, các Phó CT)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn thanh niên năm 2019 tại huyện (Phó Bí thư TT)
Chiều   
- 14 giờ 00: Dự Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm tại tỉnh (Bí thư, Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh năm 2019 (Phó Bí thư TT, Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Họp xử lý vướng mắc việc thanh lý tài sản HTX xã Phước Diêm (Phó CT KT)
3. Thứ tư (08/01)
Sáng   
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngành Công an tỉnh năm 2020 (Bí thư, Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Dự tổng kết phong trào công tác Hội phụ nữ và hoạt động ủy thác năm 2019 tại huyện (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tại tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo việc lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện (Phó CT KT)
Chiều  
 - Làm việc tại cơ quan (Bí thư)
- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại tỉnh (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết Ngành thuế tại tỉnh (Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Dự hội nghị tổng kết Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện (Phó CT VH-XH, Phó CT HĐND)
- 14 giờ 00: Họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng XD Đài phát sống Nam Trung bộ tại huyện (Phó CT KT)
4. Thứ năm (09/01)
Sáng   
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toàn ngân sách nhà nước huyện năm 2020 tại huyện (Bí thư, Chủ tịch, các Phó CT, Phó CT HĐND)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận chính quyền năm 2019 tại tỉnh (Phó Bí thư TT)
Chiều   
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư)
- 14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 tại huyện (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Dự HN tổng kết công tác Thuế năm 2019 tại huyện (Chủ tịch, Phó CT HĐND)
- 14 giờ 00: Họp BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh quý 4 và TK hoạt động năm 2019 tại tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Đối thoại giải quyết khiếu nại tại huyện (Phó CT KT)
5. Thứ sáu (10/01)
Sáng  
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư)
- 8 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo tỉnh năm 2019 (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Thông qua Quyết định thanh tra (Phó CT KT)
Chiều   
- 14 giờ 00: Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019 tại tỉnh (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngành Công an huyện năm 2020 (Bí thư, Phó CT KT)
- 14 giờ 00: Dự HN Tổng kết Ngành thông tin truyền thông (Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Dự lễ công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia Trường Mầm non Quán Thẻ (Phó HĐND)
6. Thứ bảy (11/01)
Chiều   
- 14 giờ 00: Dự lễ công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia Trường THCS Trương Văn Ly (Phó CT VH-XH, Phó CT HĐND)