Lịch làm việc của lãnh đạo
Lịch làm việc của lãnh đạo
CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2020 
01/02/2020 
 
1. Thứ hai (03/02)
Sáng   
- 8 giờ 00: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại huyện (Thường trực HU, TT HĐND, Lãnh đạo UBND)
- 8 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch)
- 10 giờ 00: Họp nghe báo cáo tiến độ công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc – Nam tại huyện (Chủ tịch, Phó CT KT)
- 8 giờ 00: Làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh về thanh tra thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai tại huyện (Phó CT KT)
Chiều  
 - 14 giờ 00: Họp Thường trực huyện ủy
- 14 giờ 00: Họp triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp tại tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 14 giờ 00: Làm việc về dự án điện mặt trời kết hợp hạ tầng truyền tải tại tỉnh (Phó CT KT)
2. Thứ ba (04/02)
Sáng
  
 - Cả ngày: Làm việc tại cơ quan (Bí thư)
- 8 giờ 00: Làm việc với Cấp ủy Chi bộ Dân vận-Mặt trận và Cấp ủy Chi bộ Trung tâm Y tế về Đại hội điểm tại huyện (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp HĐ nghĩa vụ quân sự huyện nghe BC công tác tuyển quân năm 2020 tại huyện (Chủ tịch, Phó CT HĐND)
- 8 giờ 00: Họp BCĐ Du lịch triển khai n/vụ 2020 tại tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 30: Cùng Phó CT UBND tỉnh kiểm tra công tác chống hạn (Phó CT KT)
Chiều   
- Làm việc tại cơ quan (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp tại tỉnh (Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Họp BCĐ kinh tế tập thể tại tỉnh (Phó CT KT)
- 16 giờ 00: Dự thông qua kết luận thanh tra thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai tại huyện (Phó CT KT)
3. Thứ tư (05/02)
Sáng
   
- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan (Bí thư)
- 8 giờ 00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cà Ná về Đại hội điểm tại xã (Phó Bí thư TT)
- 8 giờ 00: Họp xử lý vướng mắc GPMB các dự án du lịch (Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Dự Tổng kết ngành Nội vụ tại tỉnh (Phó CT VH-XH)
- 8 giờ 00: Họp Ban phát triển SP OCop và đặc thù tại tỉnh (Phó CT KT)
Chiều   
- Làm việc tại cơ quan (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp tình hình KT-XH tháng 01/2020 của tỉnh tại huyện (Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện, Phó CT HĐND)
4. Thứ năm (06/02)
Sáng
   
- 8 giờ 00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng (Thường trực HU, TT HĐND, Lãnh đạo UBND)
- 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo ứng phó hạn và sản xuất vụ Đông Xuân tại tỉnh (Phó CT KT)
Chiều   
- Làm việc tại cơ quan (Bí thư, Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo tiến độ công tác thanh tra Phước Dinh tại huyện (Chủ tịch)
- 14 giờ 00: Họp giao ban công tác GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam tại tỉnh (Phó CT KT)
- 14 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 tại huyện (Phó CT VH-XH, Phó CT HĐND).
- 16 giờ 30: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ phát động Tết trồng cây (Phó CT VH-XH)
5. Thứ sáu (07/02)
Sáng
   
- Cả ngày: Dự Hội nghị Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Bí thư)
- 6 giờ 30: Tham dự “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 tại xã Phước Ninh (Thường trực HU, TT HĐND, Lãnh đạo UBND)
- Cả ngày: Kiểm tra công tác giao quân (Chủ tịch)
- 8 giờ 00: Làm việc với Phòng NN và PTNT và UBND các xã liên quan về công tác sản xuất vụ Đông xuân, công tác chống hạn tại huyện (Phó CT KT)
Chiều  
 - Làm việc tại cơ quan (Phó Bí thư TT)
- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác chuyển đổi cây trồng khu Anh Dũng Phước Hà (Phó CT KT)