Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Thuận Nam 
29/08/2021 
 
Sáng ngày 24/82021, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2021 do Chủ tịch UBND huyện Trương Xuân Vỹ chủ trì. Cùng tham dự có: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Thành viên UBND huyện; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND các xã (họp tại các Phòng Trực tuyến xã).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” của các cơ quan, đơn vị, địa phương nên tình hình kinh tế- xã hội tháng 8/2021 cơ bản ổn định. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp được duy trì, sản lượng đánh bắt thuỷ sản tăng so với cùng kỳ; duy trì nghiêm hoạt động kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 theo cơ chế 3 vòng, nhất là bảo vệ “vùng xanh” “vùng an toàn” đến nay tình hình cơ bản được kiểm soát; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá tập trung triển khai thực hiện; phối hợp tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khoá IV; công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường sẽ tác động đến một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Thu thuế, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, công tác GPMB dự án, hoạt động xây dựng, thương mại, dịch vụ….; nhất là hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, người dân. Vì vậy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới: Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và thực hiện nghiêm phương châm “5k+vắc-xin”; triển khai ngay các nhiệm vụ sau khi kỳ họp HĐND huyện; chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch diện tích gieo trồng vụ Hè Thu và chuẩn bị phương án triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2021; triển khai công tác phòng chống thiên tai. Tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc thu thuế, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ưu tiên chi công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các nguồn vốn; hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021-2030; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường trên địa bàn huyện; chuẩn bị cơ sở vật chất trường hớp học và các điều kiện để bước vào năm học mới 2021-2022; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh nông thôn nhân dịp Quốc khánh 2/9; triển khai công tác chuẩn bị xét duyệt thực lực và tuyển quân năm 2022./.

Minh Châu 
Tin đã đưa
(20/10)
(20/10)
(20/10)
(20/10)
(06/10)
(29/09)
(29/09)
(26/09)
(24/09)
(24/09)