Bảng giá đất hàng năm
Bảng giá đất hàng năm
Bảng giá các loại đất kỳ 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
17/02/2016 
 


Ngày 29/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại đất kỳ 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Xem chi tiết : Bang gia dat 2015.doc
                     
                     Quyet dinh 106.doc
Duy Tùng