Tin khác
Tin khác
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận kiểm tra tại huyện Thuận Nam 
02/06/2020 
 

          Chiều ngày 27/5/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận kiểm tra, giám sát tại huyện Thuận Nam.

          Tham dự có Ông Nguyễn Văn Thuận – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh – Trưởng đoàn; Ông Nguyễn Văn Cúc – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh, Bà Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban đại diện huyện cùng tham dự.     

          Theo báo cáo của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Nam 5 tháng đầu năm 2020, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện đã kịp thời củng cố, kiện toàn khi có sự thay đổi nhân sự; thường xuyên tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm trích ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, với tổng số tiền 400 triệu đồng. Đến nay, nâng tổng số tiền ngân sách UBND huyện ủy thác sang cho NHCSXH huyện là 1.120 triệu đồng. thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Xây dựng Phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại NHCSXH huyện và các Điểm giao dịch tại các xã nhằm đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người lao động và khách hàng, tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; xây dựng phương án phân công cán bộ trực làm việc tại đơn vị hợp lý; phối hợp với UBND xã Phước Nam rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại thôn Văn Lâm 3 để thực hiện các giải pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất như gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung, xử lý rủi ro theo quy định.

          Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh còn cao, công tác đôn đốc thu hồi nợ đến hạn theo phân kỳ và đến hạn cuối cùng còn hạn chế; Món vay trên 3 tháng không hoạt động, lãi tồn đọng còn tăng so với đầu năm, tỷ lệ thu lãi thấp; Công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi và vận động hộ vay thực hiện quyền và nghĩa vụ khi vay vốn còn hạn chế; việc sinh hoạt Tổ TK&VV hàng tháng chưa được duy trì thường xuyên, tham gia họp chưa đầy đủ thành viên.

          Phát biểu kết luận tại buổi giám sát Ông Nguyễn Văn Thuận – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh – Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới BĐD-HĐQT NHCSXH huyện Thuận Nam cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Kế hoạch số 02-KH/HU ngày 05/08/2015 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chú trọng tham mưu Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện tiếp tục quan tâm bổ sung chuyển nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH huyện để triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng của hạn hán. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của hộ vay về quyền và nghĩa vụ khi vay vốn, đảm bảo hộ vay có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và trả nợ đúng kỳ hạn.  Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng đến các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tích cực thu hồi vốn đến hạn các chương trình để cho vay quay vòng. Đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi của tổ chức cá nhân và huy động tiết kiệm thông qua tổ TK&VV, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, phấn đấu tỷ lệ thu lãi cả năm đạt trên 100% số lãi phải thu. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của BĐD-HĐQT NHCSXH huyện, của Hội nhận ủy thác các cấp và kiểm tra kiểm soát nội bộ của Phòng giao dịch huyện...

Quốc Bảo-NHCSXH 
Tin đã đưa