Tin khác
Tin khác
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận tổ chức kiểm tra tại xã Phước Ninh huyện Thuận Nam 
19/09/2019 
 


Vừa qua, Đoàn kiểm tra Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận tổ chức kiểm tra tại xã Phước Ninh huyện Thuận Nam. Tham dự Đoàn kiểm tra có đồng chí Vũ Ngọc Niên – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Trưởng đoàn, các thành viên đoàn kiểm tra tỉnh; đ/c Chế Gia Huy – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, đ/c Trần Quốc Bảo – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Nam; đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Cán bộ tín dụng, lãnh đạo 4 tổ chức Hội đoàn thể ủy thác và 20 Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Ngọc Niên – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Trưởng đoàn đánh giá kết quả như sau: Từ đầu năm 2019 đến nay, địa phương đã phối hợp NHCSXH huyện giải ngân 226 lượt khách hàng với doanh số cho vay là 5.623 triệu đồng, doanh số thu nợ 3.758 triệu đồng; tăng trưởng dư nợ 1.809 triệu đồng, đạt 97,8% chỉ tiêu kế hoạch được giao (1.850 triệu đồng);  Tổng dư nợ thực hiện là 27.842 triệu đồng, đạt 99,8% kế hoạch năm với 867 khách hàng/1.170 món vay; Tổng nợ xấu đến tháng 08/2019 là 59 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,21%, giảm so 7,7 triệu đồng với cuối năm 2018. Cụ thể nợ quá hạn 13 triệu đồng/02 món vay chiếm tỷ lệ 0,04% giảm 4 triệu đồng, nợ khoanh là 46 chiếm tỷ lệ 0,16% giảm 3,7 triệu đồng.

- Số tiền huy động tiết kiệm qua Tổ TK&VV là 1.299 triệu đồng, số hộ tham gia gửi 838 hộ/867 hộ, đạt 97% số hộ. Huy động tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã 267 triệu đồng.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 02-KH/HU của Ban thường vụ Huyện ủy Thuận Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Đảng ủy xã đã tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 05/04/2016 về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã để chỉ đạo thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Hằng năm, UBND xã đã tổ chức tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội để đánh giá những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo thực hiện trong năm tiếp theo.

 - Triển khai đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của BĐD-HĐQT huyện các văn bản nghiệp vụ của NHCSXH; hàng năm tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn vay tại địa phương trình BĐD-HĐQT huyện phê duyệt; khi có thông báo giao vốn, Chủ tịch UBND xã đã kịp thời phân bổ đến các thôn và chỉ đạo việc bình xét, xét duyệt đối tượng; tổ chức giải ngân vốn kịp thời.

- Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, giúp người dân có nhận thức đúng đắn về nguồn vốn TDCS để từ đó có cách thức sử dụng vốn đúng mục đích; biết dành dụm, tích góp trả nợ, trả lãi, gửi tiết kiệm hàng tháng;

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Vũ Ngọc Niên – Trưởng đoàn kiểm tra BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh đề nghị UBND xã thực hiện nội dung sau:

- Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy xã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Chủ tịch UBND xã thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng tại điểm giao dịch xã nhằm nắm bắt các thông tin vướng mắc để kịp thời giải quyết. Hàng năm, cần đánh giá tình hình thực hiện để đề ra nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại địa phương; thường xuyên rà soát, bổ sung các đối tượng vay vốn, tổng hợp nhu cầu vốn ở địa phương để đảm bảo vốn đáp ứng được hết các đối tượng thụ hưởng.

- Chỉ đạo Trưởng thôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách (tham gia bình xét cho vay, giám sát việc sử dụng vốn, xử lý nợ chây ỳ, bỏ địa phương, bị rủi ro…);

- Cần thường xuyên phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện nắm bắt tình hình, thông tin về hoạt động nhận ủy thác để kịp thời xây dựng kế hoạch, thường xuyên tham mưu Tổ đôn đốc thu hồi nợ làm việc những hộ vay có nợ lãi tồn đọng, trên 3 tháng không hoạt động;

- Thường xuyên tuyên truyền tác hại về tín dụng đen đối với hộ vay. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, đồng thời ngăn ngừa các vụ việc chiếm dụng, vay dùm, vay ké, sử dụng vốn sai mục đích.

NHCSXH