Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 triển khai công tác phòng chống dịch trước tình hình mới 
28/04/2021 
 
Sáng ngày 26/4/2021, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh các huyện triển khai công tác phòng chống dịch trước tình hình mới. Tại điểm cầu huyện Thuận Nam có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện.

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo Covid-19 các cấp tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian đến, đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 30/4/2021, 01/5/2021 và công tác phòng, chống dịch trong ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, các sự kiện tập trung đông người, trên phương tiện giao thông. Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; Chủ động rà soát các phương án phòng, chống dịch đảm bảo theo từng cấp độ của dịch bệnh. Triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các cấp về biện pháp phòng, chống dịch. Tiếp tục chỉ đạo hoạt động hiệu quả các Tổ Giám sát cộng đồng phòng, chống dịch tại địa phương trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020; huy động cả hệ thống chính trị của địa phương tham gia các hoạt động giám sát, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài…

Phan Thủy