Bản tin tuyên truyền pháp luật
Bản tin tuyên truyền pháp luật
BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 4/2020 
08/04/2020 
 

          Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật triển khai một số văn bản tiêu biểu tháng 4 năm 2020

           1. Quy định mới về việc bồi thường khi kinh doanh vận tải hàng hóa Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
           Theo đó, việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt được thực hiện theo hợp đồng vận chuyển hoặc theo thỏa thuận giữa người kinh doanh vận tải và người thuê vận tải.
          Nếu trong Hợp đồng vận tải không ghi nhận hoặc các bên không thỏa thuận được mức bồi thường thì sẽ theo phán quyết của Tòa án hoặc trọng tài.
          (Hiện hành, mức bồi thường là 70.000 đồng cho một kilôgam hàng hóa bị tổn thất nếu HĐ không có quy định và hai bên không thỏa thuận được, trừ trường hợp có quyết định khác của Tòa án hoặc trọng tài).
           Nghị định 10/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/4/2020 và thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014.

           2. Bỏ một số quy định XPHC về điều kiện hoạt động xây dựng Nội dung này được đề cập tại Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng. 
          Theo đó, bãi bỏ một số hành vi vi phạm về điều kiện hoạt động xây dựng tại Điều 23 Nghị định 139 như sau:
          - Đối với tổ chức hoạt động xây dựng 
         + Không có hợp đồng lao động với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt theo quy định;
        + Những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định.
         - Đối với nhà thầu nước ngoài: Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng.
         Nghị định 21/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020. 

         3. Quy định về bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
         Theo đó, tổ chức, cá nhân được phép khai thác hoặc kinh doanh cát, sỏi khi tập kết cát, sỏi lòng sông sau khai thác tại các bến, bãi phải đáp ứng các yêu cầu sau:
         - Khu vực bến, bãi chứa cát, sỏi nằm trong phạm vi cảng đường thủy nội địa theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; 
         - Trường hợp bến, bãi trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hoặc liên quan đến đê điều phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật về thủy lợi, đê điều.
          ;- Phải lắp đặt bảng thông báo để công khai thông tin của bến bãi tập kết cát, sỏi với các nội dung:
          + Địa chỉ cung cấp cát, sỏi được tập kết tại bến bãi;
          + Lắp đặt trạm cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi mua
          - bán tại bến bãi, diện tích bến bãi.
          Nghị định 23/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2020. 

          4. Xử phạt vi phạm quy định báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ
          Theo Nghị định 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ có hiệu lực từ 01/4/2020 thì:
           Mức phạt tiền tương ứng đối với các hành vi vi phạm quy định báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ như sau (áp dụng đối với cá nhân):
          - Phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo cơ quan cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có sự thay đổi người phụ trách kỹ thuật hoặc khi có sự thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
          - Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.
          Hiện hành, phạt tiền 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định. 

          5. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư; theo đó: Các cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước áp dụng các văn bản hành chính theo các mẫu sau đây (9 mẫu/25 loại văn bản, không ban hành mẫu đối với Hợp đồng, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận và Thư công):
           - Mẫu Nghị quyết (cá biệt)
           - Mẫu Quyết định (cá biệt)
           - Mẫu dùng chung cho: Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo.
          - Mẫu Công văn
          - Mẫu Công điện
          - Mẫu Giấy mời
          - Mẩu Giấy giới thiệu
          - Mẫu Biên bản
          - Mẫu Giấy nghỉ phép.
          Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp căn cứ quy định của Nghị định này và các quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp. 
          Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. 

          6. Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
          Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 02 – 25 triệu đồng tùy theo số lượng NLĐ bị vi phạm (quy định hiện hành là từ 01 – 20 triệu đồng) khi không giao kết đúng loại HĐLĐ với người lao động.
          Ngoài ra, nếu NSDLĐ có hành vi cưỡng bức lao động, ngược đãi người lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 50 – 75 triệu đồng.
          (Đây là mức phạt đối với cá nhân, tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt gấp đôi).
          Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2020. 
 


File Đính kèm: bản tin tháng 4.doc

HĐPBGDPL