Bản tin tuyên truyền pháp luật
Bản tin tuyên truyền pháp luật
BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 3/2020 
04/03/2020 
 

          Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật triển khai một số văn bản tiêu biểu tháng 3 năm 2020

            1. Ngày 03/02/2020 Chính phủ ban hành  Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

          Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong 08 nhóm hành vi tại Khoản 1 Điều 101; đơn cử như: 

           -  Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

           -  Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

           -  Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

          -  Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc…

          Bên cạnh việc phạt tiền thì người vi phạm buộc phải gỡ bỏ thông tin vi phạm khỏi các trang mạng xã hội.

          Lưu ý: Cá nhân có hành vi vi phạm như tổ chức thì mức phạt tiền bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.

         Nghị định 15/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/04/2020; đồng thời, bãi bỏ Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013, Điều 2 Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017.

          2. Ngày 05/02/2020 Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

         Trong đó Nghị định 105/2017/NĐ-CP có một số quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh rượu đã được bãi bỏ, cụ thể như sau:

         -  Đối với hoạt động bán buôn rượu, bãi bỏ quy định về điều kiện:

         + Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.

         + Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

         + Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

          -  Đối với hoạt động bán lẻ rượu, bãi bỏ quy định về điều kiện:

          + Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

          + Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

          Nghị định 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/3/2020, các quy định liên quan về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 05/02/2020.

          3. Bộ Nội Vụ ban hành Quyết định 69/QĐ-BNV về kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

         Theo đó, hàng loạt các Nghị định sau đây sẽ được thay thế bởi các Nghị định mới:

           -  Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

          -  Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

          -  Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          -  Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

           -  Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

           -  Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

           -  Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;...

          Xem chi tiết tiến độ thực hiện kế hoạch tại Quyết định 69/QĐ-BNV ngày 21/01/2020.

          4. Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

          Theo đó, quy định các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia ngoài các địa điểm quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm:

          -  Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày 24/02/2020.

          -  Nhà chờ xe buýt.

          -  Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia.

          Ngoài ra, Nghị định còn quy định các biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử.

          Nghị định 24/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020.

          5. Ngày 21/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

          Theo đó, quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm được quy định như sau:

          -  Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên là chăn nuôi trang trại quy mô lớn;

          -  Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi là chăn nuôi trang trại quy mô vừa;

          -  Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi là chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ;

          -  Dưới 10 đơn vị vật nuôi là chăn nuôi nông hộ.

          Đơn vị vật nuôi là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính; mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống.

          Nghị định 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 05/03/2020.

 


 

File Đính kèm:    ban tin tháng 3.doc

HĐPBGDPL