Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN NĂM 2020 
22/07/2020 
 

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp Hội Nông dân. Sáng ngày 14/7/2020 Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cho cán bộ và các chi hội nông dân cơ sở.

 Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/7/2020, với 50 học viên tham dự được Thường trực Hội Nông dân huyện trao đổi các nội dung như: Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại; xây dựng tổ chức Hội và Giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Thanh Thanh 
TDOffice - Văn phòng điện tử