Y tế - Đời sống
Y tế - Đời sống
HUYỆN THUẬN BẮC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 
17/03/2020 
 

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/UBND, ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Theo tinh thần đó, Huyện Thuận Bắc đã tập trung công tác chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn toàn huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, mang tính trọng tâm vẫn là công tác tuyên truyền, vận động, truyền thông đến mọi tầng lớp Nhân dân cùng với chính quyền các cấp chung tay góp phần kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid- 19. 

Trong thời gian tới, các ngành, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và người dân nâng cao kiến thức về y tế và tự ý thức phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, cho cả gia đình góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng; triển khai đến toàn thể CB, CC, VC và người lao động và Nhân dân thực hiện khai báo sức khỏe y tế toàn dân thông qua ứng dụng NCOVID, nhằm mục đích cung cấp thông tin hai chiều giữa người dân với cơ quan y tế để chung tay bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội. Tăng cường công tác các thông tin về dịch bệnh trên mạng xã hội; kiểm soát, theo dõi việc đăng tải các thông tin chưa chính thức gây hoang mang trong dư luận để phối hợp với các cơ quan liên xử lý kịp thời theo đúng quy định; tăng cường thời lượng tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở Thông tin truyền thông; Sở Y tế và các ngành liên quan; đối với UBMT TQ Việt Nam  và các đoàn thể huyện, tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đặc biệt là việc khai báo sức khỏe toàn dân. Kịp thời thông tin cho cơ quan có thẩm quyền về các trường hợp có yếu tố dịch tễ nghi ngờ nhiễm bệnh đang sinh sống trong cộng đồng và thận trọng trong việc tham gia đăng tải, chia sẽ các thông tin không chính xác về dịch bệnh để tránh hoang mang tư tưởng trong Nhân dân.
                                                                               Kèm các hình ảnh

Kèm Luật phòng chống bệnh truyền nhiệm

Nghị định 89/2018Huỳnh Ngọc Ngân 
Tin đã đưa
(19/11)
(02/11)
(11/09)
(22/05)
(16/04)
(16/04)
(14/04)
(07/04)
(31/03)
(19/03)

TDOffice - Văn phòng điện tử