Xây dựng nông thôn mới

HỘI THẢO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN ĐẦU TRÂU(03/08/2020)

Sáng ngày 31/7/2020, Công ty phân bón Bình Điền phối hợp với Hội Nông dân xã Bắc Phong tổ chức Hội thảo hướng dẫn sử dụng phân bón đầu trâu.

Tại lớp tập huấn, 55 hộ hội viên, nông dân được Kỹ sư Trương Anh Tuấn - phòng kỹ thuật Công ty phân bón Bình Điền hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón đầu trâu đúng cách cho các loại cây trồng; cách phòng trừ các loại bệnh trên cây lúa và cây hoa màu; các kỹ thuật canh tác, luân canh, xen canh, làm đất... để cây trồng đạt hiệu quả cao.

 Qua lớp tập huấn đã giúp người nông dân có thêm nhiều kiến thức trong việc sử dụng phân bón giúp cây trồng phát triển tốt, tăng năng suất./.

TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NTM(27/07/2020)

      Thực hiện Thông báo số 310/TB-VPĐPNTM ngày 17/7/2020 của VPĐP huyện Thuận Bắc. Sáng ngày 23/7/2020, UBND xã Bắc Phong tổ chức lớp tập huấn về tuyên truyền xây dựng NTM năm 2020 cho các đối tượng là cán bộ chuyên trách cấp xã, Trưởng ban quản lý các thôn và các hộ dân trên địa bàn xã

TẬP HUẤN KỸ THUẬT TRỒNG RAU AN TOÀN TẠI XÃ BẮC PHONG(27/07/2020)

       Thực hiện Kế hoạch số 05 -KH/TTHTND ngày 02/7/2020 của Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn cho hội viên, nông dân xã Bắc Phong, sáng ngày 22/7/2020 tại Hội trường UBND xã Bắc Phong, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật trồng rau an toàn

THUẬN BẮC: PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025, ĐƯA CHĂN NUÔI TRỞ THÀNH NGÀNH SẢN XUẤT CHÍNH, CHIẾM TỶ TRỌNG 41% GIÁ TRỊ TOÀN NGÀNH(22/07/2020)

Hiện nay, chăn nuôi trên địa bàn huyện Thuận Bắc phát triển theo hướng nâng cao chất lượng đàn; năm 2018, huyện đã được Cục sở hữu trí tuệ -Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu 2 thương hiệu Heo đen và Gà Thuận Bắc; qua đó, vị thế ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện ngày càng được khẳng định, có những bước tăng trưởng khá, với tổng đàn gia súc, gia cầm đạt hiện tại trên 172.000 con, trong đó, đàn gia súc tăng 3,75%, đàn heo tăng 9,6%, đàn gia cầm tăng 43,8% so với năm 2015. Tỷ lệ lai hóa đàn bò đạt 42%, tăng 10% so với năm 2015.

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN NĂM 2020(22/07/2020)

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp Hội Nông dân. Sáng ngày 14/7/2020 Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cho cán bộ và các chi hội nông dân cơ sở.

XÃ BẮC PHONG TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN QUY TRÌNH KỸ THUẬT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ “MỘT PHẢI, NĂM GIẢM” TRONG THÂM CANH CÂY LÚA(13/07/2020)

       Sáng ngày 09/7/2020, Ủy ban nhân dân xã Bắc Phong phối kết hợp với chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận cùng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Thuận Bắc tổ chức lớp tập huấn Quy trình kỹ thuật ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ “Một phải, năm giảm” trong thâm canh cây lúa cho bà con nhân dân 03 thôn trên địa bàn xã.

CHUNG TAY HỖ TRỢ NÔNG DÂN VÙNG HẠN(13/07/2020)

    Trong năm 2020, tỉnh ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình hình hạn hán, gây thiệt hại đối với sản xuất trồng trọt, chăn nuôi của người nông dân. Hội Nông dân tỉnh đã đề nghị tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ kinh phí mua túi trữ nước ngọt nhằm hỗ trợ nông dân vùng hạn sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất. Sáng ngày 08/7/2020 tại hội trường phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc phối hợp với tỉnh hội tổ chức trao tặng túi trữ nước ngọt cho hộ dân bị ảnh hưởng và thiệt hại do hạn hán. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến - PCT Hội Nông dân tỉnh, Ông Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng và lãnh đạo của huyện Thuận Bắc.

                      đại điện công ty hướng dẫn người dân sử dụng túi nước


TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020(14/07/2020)

Thực hiện Thông báo số 278/TB-VPĐPNTM ngày 30/6/2020 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện về việc mở lớp tập huấn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2020.  Sáng ngày 09/7/2020,  Hội Nông dân xã đã phối hợp với UBND xã Phước Chiến tổ chức tập huấn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Tham gia lớp tập huấn gồm có 25 hội viên nông dân gia.

Qua đây, các hội viên được Giảng viên Nguyễn Đình Trưng -  Phó Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận báo cáo các nội dung như: kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Thuận; định hướng thực hiện Chương trình giai đoạn 2021- 2025; vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới.

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CÁN BỘ XÃ, THÔN VỀ CÁC NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM(09/07/2020)

Ngày 08/7/2020, Ban điều phối nông thôn mới tỉnh Phối hợp với  Ban điều phối nông thôn mới huyện tổ chức tập huấn cho các đồng chí cán bộ xã, thôn của xã Phước Kháng trong việc tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến với người dân trên địa bàn xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc. Nội dung tập huấn nêu lên những vấn đề cơ bản giúp cho cán bộ xã, thôn và nhân dân dễ tiếp thu và có khả năng truyền đạt, tuyên truyền đến với người dân một cách dễ hiểu nhất về xây dựng nông thôn mới.

Qua buổi tập huấn các đồng chí cán bộ xã,  thôn đã nắm bắt thêm được những kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới theo nội dung của sổ tay tuyên truyền nông thôn mới của Ban chỉ đạo Tỉnh biên soạn. Sau buổi tập huấn các đồng chí cán bộ tham dự tiếp tục về tuyên truyền đến với người dân để người dân hiểu rõ nhằm triển khai, thực hiện tốt chương trình trong thời gian đến.

TẬP HUẤN QUY TRÌNH CHẾ PHẨM VI SINH SUMITRI ĐỂ XỬ LÝ RƠM RẠ THÀNH PHÂN BÓN.(08/07/2020)

Ngày 7/7/2020, Sở khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Bắc Phong tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật Quy trình chế phẩm vi sinh SUMITRI Để xử lý rơm rạ thành phân bón.

 Tại lớp tập huấn, các hộ trồng trọt đã được cán bộ Sở khoa học – công nghệ tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn kỹ thuật Quy trình chế phẩm vi sinh SUMITRI Để xử lý rơm rạ thành phân bón ngay tại ruộng làm thối Hạt lúa ma, Hạt cỏ dại

 Qua lớp tập huấn đã giúp người trồng trọt nhận thức rõ hơn trong việc sử chế phẩm vi sinh SUMITRI ngay tại ruộng, làm thối hạt lúa ma, hạt cỏ dại nhằm tiết kiệm lượng phân bón, giúp cây lúa phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất giúp bà con nông dân có một vụ mùa bội thu./.

TDOffice - Văn phòng điện tử