Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Xã Bắc Phong: Quyết tâm giữ vững các tiêu chí nông thôn mới 
18/03/2020 
 
    Ngày 15/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 5026/QĐ- UBND  về việc công nhận xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Qua hơn 4 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bắc Phong tiếp tục nổ lực nâng cao đời sống cho Nhân dân, nhằm để giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã đã quyết tâm không để hộ tái nghèo

          Trong những năm qua, từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia, cấp ủy, chính quyền xã Bắc Phong đã vận động Nhân dân đóng góp cùng Nhà nước xây dựng các công trình công cộng, như: đường giao thông nội thôn, đèn thắp sáng.  Hiện nay trong toàn xã đã có, 100% đường liên xã đã được bê tông hóa, trên 95% trục đường liên thôn được cứng hóa đạt chuẩn, 100% đường ngõ xóm không  lầy lội vào mùa mưa và gần 80% đường nội đồng được bê tông và cứng hóa và hầu hết các tuyến đường liên xã và liên thôn trên địa bàn xã đã có đèn đường thắp sáng. Hiện nay, xã Bắc Phong tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi giống cây trồng phù hợp  trước tình hình mực nước tại các hồ thuỷ lợi xuống thấp, bằng cách chuyển đổi các diện tích đất lúa sang các cây trồng ngắn ngày thích ứng với hạn hán như dưa Hoàng kim, các loại đậu, bắp và cỏ chăn nuôi, bên cạnh đó cử cán bộ chuyên môn theo dõi và nắm bắt tình hình để kịp thời hỗ trợ Nhân dân phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đồng thời kết hợp với việc tổ chức các lớp đào tạo nghề giúp Nhân dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

            Trong những năm qua, với các giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương luôn chủ động,  linh hoạt, đồng bộ, đã mang lại hiệu quả thiết thực, tăng thu nhập cho Nhân dân, từng bước giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương từ 10% năm 2017 xuống 4,13% vào cuối năm 2019. Tin rằng thời gian tới xã Bắc Phong tiếp tục sẽ có bước phát triển, giúp xã giữ vững 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử