Thể thao - Văn hoá - Du lịch
Thể thao - Văn hoá - Du lịch
XÃ PHƯỚC KHÁNG TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2021. 
05/04/2021 
 

Sáng 02/4/2021, UBND xã Phước Kháng tổ chức phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Để cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”  đạt hiệu quả tích cực, địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển thể dục thể thao. Đồng thời, huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp TDTT, vận động và thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện TDTT, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình TDTT ở cơ sở, phát triển đồng bộ TDTT trong trường học, đối tượng người cao tuổi, cán bộ, công chức,  viên chức, lao động…

Các vận động viên tham gia chạy ở cự ly 5km, việc tổ chức Ngày chạy đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh và thúc đẩy phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên xã nhà.

Thành Tâm 
TDOffice - Văn phòng điện tử