Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
XÃ PHƯỚC KHÁNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT BCĐ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ BẢO VỆ ANTQ NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 
19/01/2021 
 

Ngày 15/01/2021, xã Phước Kháng tổ chức hội nghị tổng kết BCĐ phòng, chống tội phạm và bảo vệ ANTQ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị đồng chí Katơr Đượng - Bí Thư Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trưởng các Ban, ngành đoàn thể, Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Đảng uỷ, UBND xã Phước Kháng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với trật tự an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh được quan tâm và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020. Từ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chamaléa Hiêu –chủ tịch UBND xã, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã đối với công tác QP-AN, cũng như những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh năm 2021, đồng chí đề nghị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2020; Tiếp tục huy động các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ,., đồng thời huy động được sức mạnh toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với những kết quả đạt được trong năm 2020,  nhân dịp này UBND xã  đã tặng giấy khen cho 04 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác QPAN./.

Đạo Thành Tâm 
TDOffice - Văn phòng điện tử