Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
XÃ PHƯỚC CHIẾN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND KHÓA XI, NHIỆM KỲ (2016-2021) 
04/08/2020 
 

  

         Ngày 30/7/2020 HĐND xã Phước Chiến khóa XI, Nhiệm kỳ (2016-2021) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 10, nhằm  đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết HĐND xã 6 tháng đầu năm 2020, và đề ra Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2020.

         Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, HĐND và UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, Mặt trận đoàn thể xã, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Kinh tế -Văn hóa -Xã hội và An ninh- Quốc phòng cơ bản đạt chỉ tiêu trên giao. Đầu năm 2020 do chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên cả nước có diễn biến phức tạp khó lường. Địa phương cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ đó là vừa chống dịch vừa chống hạn. Song được sự quan tâm của lãnh đạo huyện Ủy, UBND huyện và các phòng ban chuyên môn của huyện, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận các ngành đoàn thể đã đưa chính sách của Đảng, Nhà nước kịp thời đến với người dân; công tác giữ gìn an ninh trật tự được đảm bảo; công tác đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời như: Bê tông hóa tuyến đường nội đồng Matrai, đường nối liền Tập Lá đi suối Nguồn. Quan tâm giải quyết cho 100 lao động tại địa phương, mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho hơn 70 lượt người. Công tác duy trì tốt sỹ số học sinh ra lớp các cấp học, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ sử dụng nhà vệ sinh ngày càng tăng. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trồng rừng tương đối ổn định, đã mở rộng việc thu gom rác thải ở các khu dân cư…

        Tại kỳ họp HĐND xã đã đề ra Nghị quyết phương hướng thực hiện các nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, An ninh, Quốc phòng cuối năm 2020 với mục tiêu chính là tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, nhất là trong phát triển Kinh tế, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động. Chú trọng phát triển Văn hóa -Xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Đẩy mạnh công tác phòng chống các loại dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19 và công tác phòng chống thiên tai bão lũ cuối năm, ứng phó với biến đổi khí hậu…Củng cố vững chắc Quốc phòng- An ninh. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong xây dựng Nông thôn mới năm 2020./.

Katơr Vân 
TDOffice - Văn phòng điện tử