Thể thao - Văn hoá - Du lịch
Thể thao - Văn hoá - Du lịch
XÃ LỢI HẢI PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI “ GIAI ĐOẠN 2021 – 2031 VÀ NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2021 
26/03/2021 
 

          Sáng 26/3/2021, tại UBND xã Lợi Hải đã tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại “giai đoạn 2021 – 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Tham dự lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã cùng hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức, các đồng chí trong lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân trên địa bàn xã.

          Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021) và tiến tới chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau buổi phát động đã tổ chức chạy đồng hành 1 km dọc các trục đường N5, N6, D2 và  kết thúc tại trụ sở UBND xã.         Đây là năm thứ 5, UBND xã Lợi Hải triển khai trong phạm vi toàn xã nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. /.

Minh Đại 
TDOffice - Văn phòng điện tử