Văn bản chỉ đạo điều hành
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
01/2020/NQHĐND 23/12/2020 Nghị quyết giao quyền chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện
1501/QĐ-UBND 15/10/2020 Quyết định ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân huyện Thuận Bắc
362/TB-UBND 08/09/2020 thông báo về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 kèm kế hoạch 2020 các biểu mẫu
08/09/2020 BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
08/09/2020 PHỤ LỤC CHỈ TIÊU TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
223/KH-UBND 31/08/2020 kế hoạch tuyển dụng ọộng chức cấp xã 2020
453/QĐ-PGDĐT 22/05/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị trường học trực thuộc phòng giáo dục đào tạo huyện Thuận Bắc năm học 2019 - 2020
682/QĐ-UBND 13/05/2020 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận
56/TB-UBND 19/02/2020 THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO QĐ 1291/QĐ-TTg
15/11/2019 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo,tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết cua Chủ tịch UBND tỉnh nInh Thuận
TDOffice - Văn phòng điện tử