Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN XÃ PHƯỚC CHIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ HĐND CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐỊA BÀN CÁC THÔN 
14/05/2021 
 

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-MTTQ-BTT, ngày 05/5/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Chiến về việc tổ chức hội tiếp xúc cử tri để những người ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử.

    Từ ngày 12 đến ngày 14/5/2021, 37 ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 07 tổ đã có buổi tiếp xúc cử tri lần lượt ở các thôn: Đầu Suối A, Đầu Suối B, Matrai, Tập Lá và Động Thông thuộc xã Phước Chiến.

    Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Đa số cử tri các thôn đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên cấp xã; đồng thời, gửi gắm một số vấn đề quan tâm như: Tiếp tục nghiên cứu cơ chế chính sách chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con. Quan tâm đào tạo nghề cho thanh niên gắn với việc làm và tiêu thụ sản phẩm ổn định về giá đối với bò, dê, gà..., mặt hàng nông sản địa phương. Nâng cấp kênh mương nội đồng sử dụng có hiệu quả đồi với đập dâng U -ghớ. Đầu tư cơ sở hạ tầng đường nông thôn khu vực Tập Lá, đường sá đi lại trong khu trung tâm UBND xã. Các chính sách về nhà ở, chính sách đãi ngộ cho đối tượng gia đình thương binh, bệnh binh, hộ nghèo, cận nghèo. Cần phân định rõ giữa đất ở, đất sản xuất và đất rừng tạo điều kiện bà con an tâm sản xuất trong lĩnh vực ranh giới đất đai…

    Thay mặt các ứng cử viên toàn xã, đồng chí Chamaléa Thị Liếm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, với vai trò là người dân địa phương, am hiểu sâu sát với bà con nhân dân trong xã trên các lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh nông thôn. Trên cơ sở trách nhiệm, quyền hạn được giao, các đại biểu sẽ đem hết khả năng, làm tròn nghĩa vụ của người đại biểu dân cử phản ánh, đề xuất kịp thời nguyện vọng của Nhân dân đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Katơr Vân 
TDOffice - Văn phòng điện tử